Możliwość zwrotu towaru w ciągu 31 dni Wysyłka i zwrot gratis
Nain Trading
O nas
Obszar pomocy
Usługi
Drobny druk

Prywatność i ochrona danych

Polityka prywatności

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych jest:
Ali Naeini
Brook 7
20457
Hamburg
+49 40 334 600 873
[email protected]

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo informujemy o sposobie postępowania z Twoimi danymi.

1. Dostęp do danych i hosting

Możesz odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdym wywołaniu strony internetowej serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. nazwę żądanego pliku, adres IP użytkownika, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych a usługodawcą składającym zapytanie (dane dostępowe) i dokumentuje połączenie.

Te dane dostępowe są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony i ulepszenia naszej oferty. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w prawidłowej prezentacji naszej oferty, które przeważają w ramach wyważenia interesów. Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte nie później niż siedem dni po zakończeniu Twojej wizyty na stronie.

Usługi hostingowe świadczone przez podmiot zewnętrzny
W ramach przetwarzania w naszym imieniu podmiot zewnętrzny świadczy dla nas usługi hostingowe i wyświetlania stron internetowych. Służy to ochronie naszych nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów polegających na prawidłowym przedstawieniu naszej oferty w ramach wyważenia interesów. Wszelkie dane zbierane w ramach korzystania z tej witryny lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym w sposób opisany poniżej przetwarzane są na jego serwerach. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w ramach wyjaśnionych tutaj.

Ten usługodawca ma siedzibę w kraju należącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych w celu realizacji umowy, kontaktu

Zbieramy dane osobowe, jeśli przekażesz nam je w ramach zamówienia lub kontaktując się z nami (np. przez formularz kontaktowy lub e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w tych przypadkach dane są nam potrzebne do realizacji umowy lub do przetworzenia Twojego kontaktu, a bez ich podania nie możesz zrealizować zamówienia ani wysłać kontaktu. Jakie dane są gromadzone, można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych. Podane przez Ciebie dane wykorzystujemy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 litera b RODO w celu realizacji umowy i Twoich zapytań. Po wykonaniu umowy, Twoje dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po wygaśnięciu okresów przechowywania wynikających z przepisów prawa podatkowego i handlowego, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na dalsze wykorzystywanie Twoich danych lub zastrzeżemy sobie prawo do wykorzystania danych poza jest to dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszym oświadczeniu.

3. Przeniesienie danych

W celu wykonania umowy zgodnie z art. W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybierzesz w procesie składania zamówienia, zebrane w tym celu dane płatnicze przekazujemy bankowi, któremu zlecono realizację płatności oraz dowolnemu dostawcy usług płatniczych, któremu zleciliśmy wykonanie płatności lub wybranemu serwisowi płatniczemu. Niektórzy z wybranych dostawców usług płatniczych również sami zbierają te dane, jeśli założysz tam konto. W takim przypadku podczas składania zamówienia musisz zarejestrować się u dostawcy usług płatniczych, podając swoje dane dostępowe. W tym zakresie obowiązuje oświadczenie o ochronie danych danego dostawcy usług płatniczych.

Korzystamy z usług dostawców usług płatniczych i dostawców usług wysyłkowych, którzy mają siedzibę w kraju spoza Unii Europejskiej. Przekazywanie danych osobowych tym firmom jest konieczne wyłącznie w celu wykonania umowy.

Przekazywanie danych dostawcom usług spedycyjnych
Jeśli wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę podczas lub po złożeniu zamówienia przekażemy na tej podstawie Twój adres e-mail i numer telefonu wybranemu dostawcy usług wysyłkowych zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 lit.
Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości do opcji kontaktu opisanej poniżej lub bezpośrednio do dostawcy usług spedycyjnych na adres kontaktowy podany poniżej. Po odwołaniu usuniemy dane, które podałeś w tym celu, chyba że wyraziłeś wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym poinformujemy Cię w niniejsza deklaracja.

Siedziba firmy UPS
55 Glenlake Parkway, NE
GA 30328
Atlanta


DPD Deutschland GmbH
Wailandtstrasse 1
63741
Aschaffenburg

4. Biuletyn e-mailowy

Reklama e-mailowa z rejestracją do biuletynu
Jeśli rejestrujesz się do naszego biuletynu, wykorzystujemy niezbędne lub oddzielne dane dostarczone przez w celu regularnego przesyłania Ci naszego biuletynu e-mailowego na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. poprzez wysłanie wiadomości za pomocą opcji kontaktu opisanej poniżej lub za pośrednictwem linku podanego w tym celu w biuletynie. Po wypisaniu się usuniemy Twój adres e-mail, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na dalsze wykorzystywanie Twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w sposób wykraczający poza to, co jest dozwolone przez prawo i o czym poinformujemy Cię w tym deklaracja.

Newsletter wysyłany jest w ramach przetwarzania na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy Twój adres e-mail.

Usługodawca ten ma siedzibę w kraju Unii Europejskiej lub Europejski Obszar Gospodarczy .

5. Wykorzystanie danych do przetwarzania płatności

Kontrola tożsamości i zdolności kredytowej przy wyborze usług płatniczych Klarna
Jeśli zdecydujesz się skorzystać z usług płatniczych Klarna, prosimy o Twoją zgodę zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 lit. W Niemczech Oświadczenie o ochronie danych Klarna może służyć do identyfikacji i kontrole kredytowe wymienione agencje kredytowe.
Klarna wykorzystuje otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie braku zapłaty do wyważonej decyzji o nawiązaniu, realizacji lub rozwiązaniu stosunku umownego.W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, wysyłając wiadomość na dane kontaktowe poniżej. W rezultacie możemy nie być już w stanie zaoferować Ci niektórych opcji płatności. Możesz również odwołać swoją zgodę na takie wykorzystanie danych osobowych w dowolnym momencie, kontaktując się z Klarna.

Zakup ratalny

Przy wyborze metody płatności „Zakup ratalny” i udzieleniu niezbędnej zgody na ochronę danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO dane osobowe (imię, nazwisko , adres, e-mail, numer telefonu, data urodzenia, adres IP, płeć) wraz z danymi niezbędnymi do realizacji transakcji (artykuł, kwota faktury, terminy płatności, łączna kwota, numer faktury, podatki, waluta, data i godzina zamówienia) do naszego partnera Klarna Bank AB ( publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm.
Aby sprawdzić tożsamość i zdolność kredytową klienta, nasz partner przeprowadza zapytania i udziela informacji w publicznie dostępnych bazach danych i agencjach kredytowych. Dostawcy, od których uzyskuje się informacje i, w razie potrzeby, informacje o zdolności kredytowej na podstawie procesów matematyczno-statystycznych, a także dalsze szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych po przesłaniu do naszego partnera Klarna Bank AB (publ), można znaleźć w ich oświadczenie o ochronie danych, które można znaleźć tutaj: http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
Nasz partner Klarna Bank AB (publ) wykorzystuje otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie niepłacenia wyważona decyzja o nawiązaniu, realizacji lub rozwiązaniu stosunku umownego. Masz możliwość wyrażenia swojego punktu widzenia, kontaktując się z naszym partnerem Klarna Bank AB (publ) i zakwestionować tę decyzję.
Zgodę na przekazanie danych wyrażoną w procesie składania zamówienia możesz nam przekazać w dowolnym momencie, nawet bez z podaniem przyczyny, ze skutkiem na przyszłość zostaną cofnięte.

6. Integracja Trustbadge Trusted Shops

Na tej stronie internetowej znajduje się Trustbadge Trusted Shops, aby pokazać nasz znak jakości Trusted Shops i wszelkie zebrane recenzje, a także aby oferować kupującym produkty Trusted Shops po złożeniu zamówienia.

Służy to ochronie naszych prawnie uzasadnionych interesów nadrzędnych wobec interesów w zakresie optymalnego marketingu poprzez umożliwienie bezpiecznych zakupów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. Trustbadge jest udostępniany w ramach przetwarzania zamówienia przez dostawcę CDN (Content Delivery Network). Trusted Shops GmbH korzysta również z usług dostawców z USA. Zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych. Więcej informacji na temat ochrony danych w Trusted Shops GmbH można znaleźć tutaj.

Po wywołaniu Trustbadge serwer sieciowy automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera , który obejmuje również Twój adres IP, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych oraz usługodawcę wysyłającego zapytanie (dane dostępowe) oraz dokumentuje odzyskanie. Indywidualne dane dostępowe są przechowywane w bazie danych bezpieczeństwa w celu analizy kwestii bezpieczeństwa. Pliki dziennika są automatycznie usuwane nie później niż 90 dni po utworzeniu.

Dalsze dane osobowe są przekazywane do Trusted Shops GmbH, jeśli zdecydujesz się korzystać z produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia lub już zarejestrowałeś się, aby z nich korzystać. Obowiązuje umowa zawarta między Tobą a Trusted Shops. W tym celu dane osobowe są zbierane automatycznie z danych zamówienia. To, czy jesteś już zarejestrowany jako kupujący, aby korzystać z produktu, jest automatycznie sprawdzane przy użyciu neutralnego parametru, czyli adresu e-mail zahaszowanego przy użyciu jednokierunkowej funkcji kryptograficznej. Przed wysłaniem adres e-mail jest konwertowany na tę wartość skrótu, której Trusted Shops nie może odszyfrować. Po sprawdzeniu zgodności parametr jest automatycznie usuwany.

Jest to konieczne do realizacji naszych i Trusted Shops nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów związanych z zapewnieniem ochrony kupującego związanej z konkretnym zamówieniem oraz usług oceny transakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Dalsze szczegóły, w tym zastrzeżenia, można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Trusted Shops, do którego link znajduje się powyżej oraz w Trustbadge.

7. Marketing online

Remarketing Google Ads
Używamy Google Ads do reklamowania tej witryny w wynikach wyszukiwania Google i na stronach internetowych osób trzecich. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO, podczas odwiedzania naszej strony internetowej Google umieszcza tzw. remarketingowy plik cookie, który automatycznie wykorzystuje pseudonimowy identyfikator pliku cookie i na podstawie odwiedzona witryna Witryny umożliwiają wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Po zakończeniu korzystania przez nas z remarketingu Google Ads dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę Google na przechowywanie historii przeglądarki internetowej i aplikacji jest powiązany przez Google z Twoim kontem Google, a informacje z Twojego konta Google są wykorzystywane do personalizowania reklam wyświetlanych w internecie. W takim przypadku, jeśli jesteś zalogowany do Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzysta Twoje dane wraz z danymi Google Analytics do tworzenia i definiowania list grup docelowych dla remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google tymczasowo połączy Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics w celu utworzenia grup docelowych.

Google Ads to oferta firmy Google Ireland Limited, spółki zarejestrowanej i działającej zgodnie z prawem irlandzkim, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.de). O ile informacje są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA.
Aktualny certyfikat może tutaj. Na podstawie tej umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez za pomocą remarketingowego pliku cookie poprzez wyłączenie tego linku. Możesz również zarejestrować się na Digital Advertising Alliance informuje o ustawieniu plików cookie i dokonuje w tym celu ustawień.

Remarketing BingAds
Używamy BingAds do reklamowania tej witryny w wynikach wyszukiwania Bing, Yahoo i MSN oraz na stronach internetowych osób trzecich. Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. lit. Po zakończeniu korzystania przez nas z BingAds Remarketing dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

BingAds to oferta firmy Microsoft Corporation (www.microsoft.com). Firma Microsoft Corporation ma siedzibę główną w USA i jest certyfikowana w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. Na podstawie tej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.
Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, wyłączając remarketingowy plik cookie za pośrednictwem wyłącz to łącze. Możesz również dowiedzieć się więcej o ustawieniach plików cookie Digital Advertising Alliance i dokonać odpowiednich ustawień.

Mapy Google
Ta witryna internetowa wykorzystuje Mapy Google do wizualnego przedstawiania informacji geograficznych. Google Maps to oferta firmy Google Ireland Limited, spółki zarejestrowanej i działającej zgodnie z prawem irlandzkim, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.de). Służy to ochronie naszych nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na optymalnej prezentacji naszej oferty i łatwej dostępności naszych lokalizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Podczas korzystania z Google Maps Google gromadzi dane przesyłane lub przetwarzane przez odwiedzających witrynę internetową poprzez korzystanie z funkcji Mapy, które mogą obejmować w szczególności adres IP oraz dane o lokalizacji. Nie mamy wpływu na to przetwarzanie danych.
O ile informacje są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. Na podstawie tej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.
Aby dezaktywować usługę Google Maps i tym samym uniemożliwić przesyłanie danych do Google, należy dezaktywować funkcję Java Script w przeglądarce. W takim przypadku Google Maps nie może być używane lub może być używane tylko w ograniczonym zakresie.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacjach o ochronie danych na stronie Google. Warunki korzystania z Map Google zawierają szczegółowe informacje o usłudze mapowej.
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy między współadministratorami zgodnie z Art. 26 RODO, którą można znaleźć tutaj.

Google Fonts
Kod skryptu „Google Fonts” jest zintegrowany z tą witryną. Google Fonts to oferta firmy Google Ireland Limited, spółki zarejestrowanej i działającej zgodnie z prawem irlandzkim, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (www.google.de). Służy to ochronie naszych nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów polegających na jednolitej prezentacji treści na naszej stronie internetowej zgodnie z Art na serwerach Google. Dzięki temu Google wie, że dostęp do naszej witryny uzyskano za pośrednictwem Twojego adresu IP.
O ile informacje są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane, amerykańska firma Google LLC posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć
tutaj. Na podstawie tej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google.

8. Wtyczki mediów społecznościowych

Korzystanie z wtyczek społecznościowych z Facebooka, Google, Instagrama, Pinteresta za pomocą „rozwiązania 2 kliknięć”
na naszej stronie zwane wtyczkami społecznościowymi („wtyczki”) są używane przez sieci społecznościowe. Aby zwiększyć ochronę Twoich danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej, wtyczki są integrowane ze stroną za pomocą tak zwanego „rozwiązania 2 kliknięć”. Ta integracja zapewnia, że ​​podczas odwiedzania strony w naszej witrynie zawierającej takie wtyczki nie jest nawiązywane połączenie z serwerami danej sieci społecznościowej. Dopiero po aktywacji wtyczek Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami danej sieci społecznościowej.
Treść danej wtyczki jest następnie przekazywana przez powiązanego dostawcę bezpośrednio do przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki integracji wtyczek dostawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie mają Państwo profilu u odpowiedniego dostawcy lub nie są aktualnie zalogowani. Te informacje (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki do serwera danego dostawcy (ewentualnie w USA) i tam przechowywane. Jeśli wchodzisz w interakcję z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio na serwer dostawcy i tam przechowywane. Informacje są również publikowane w sieci społecznościowej i wyświetlane tam Twoim kontaktom. Służy to ochronie naszych nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu naszej oferty zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 litera f RODO.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez dostawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony Twojej prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostawców :
https://www.facebook.com/policy.php
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Wtyczki wideo YouTube
Ta witryna zawiera treści pochodzące od dostawców zewnętrznych. Ta treść jest dostarczana przez firmę Google („dostawca”).
YouTube to oferta firmy Google Ireland Limited, spółki utworzonej i działającej zgodnie z prawem irlandzkim, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www. google.de).

W przypadku filmów z YouTube, które są osadzone na naszej stronie, aktywowane jest rozszerzone ustawienie ochrony danych. Oznacza to, że żadne informacje nie są zbierane i przechowywane od osób odwiedzających witrynę YouTube, chyba że odtwarzają wideo. Integracja filmów służy ochronie naszych nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej oferty zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 litera f RODO.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez dostawców, a także Twoje prawa w tym zakresie i możliwości ustawienia ochrony Twojej prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google https://policies.google.com/privacy.

Nasza obecność online na Facebooku, Google, Instagramie, Pintereście
Nasza obecność na portalach społecznościowych i platformach służy poprawie, aktywnej komunikacji z naszymi klientami i potencjalnymi klientami. Podajemy tam informacje o naszych produktach i aktualnych ofertach specjalnych.
Kiedy odwiedzasz naszą obecność online w mediach społecznościowych, Twoje dane mogą być automatycznie gromadzone i przechowywane do celów badań rynkowych i reklamowych. Na podstawie tych danych tworzone są tak zwane profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Można ich używać na przykład do umieszczania reklam wewnątrz i na zewnątrz platform, które przypuszczalnie odpowiadają Twoim zainteresowaniom. W tym celu zazwyczaj na Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane są pliki cookies. Zachowania odwiedzających i zainteresowania użytkowników są przechowywane w tych plikach cookie. Zgodnie z Art. 6 (1) lit. f RODO służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty i skutecznej komunikacji z klientami i zainteresowanymi stronami. Jeśli zostaniesz poproszony przez odpowiednich operatorów platform mediów społecznościowych o wyrażenie zgody (zgody) na przetwarzanie danych, np. za pomocą pola wyboru, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.
O ile wyżej wymienione platformy mediów społecznościowych mają siedzibę w USA, zastosowanie mają następujące zasady: Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony dla USA. Odnosi się to do Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat dla danej firmy można zobaczyć tutaj.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystywania Danych od dostawców na ich stronach internetowych, a także możliwość kontaktu oraz związane z tym Twoje prawa i opcje ustawień w celu ochrony Twojej prywatności, w szczególności możliwości sprzeciwu (opt-out), można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostawców, do których linki znajdują się poniżej. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, możesz skontaktować się z nami.
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
< p>Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy między współadministratorami zgodnie z Art. 26 RODO, z którą można zapoznać się tutaj:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Możliwość sprzeciwu (opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Google / YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Pinterest: https://www.pinterest.de/?next=/settings/

9. Wysyłanie przypomnień o recenzjach e-mailem

Jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 zdanie 1 lit. a RODO, wykorzystamy Twoją E -adres e-mail, aby przypomnieć Ci o ocenie zamówienia za pomocą używanego przez nas systemu oceniania.
Niniejsza zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości do opcji kontaktu opisanej poniżej.

10. Opcje kontaktu i Twoje prawa

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa:

 • zgodnie z Art. 15 RODO prawo do informacji o przetwarzanych przez Ciebie danych danych w zakresie tam określonym do żądania danych osobowych;
 • zgodnie z Art. 16 RODO prawo do niezwłocznego żądania sprostowania przechowywanych przez nas danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • zgodnie z art. Art. 17 RODO, prawo do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że dalsze przetwarzanie
  - w celu skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  - w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
  - ze względu na interes publiczny lub
  - w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
  jest wymagana; < /li>
 • zgodnie z Art. 18 RODO masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile
  - kwestionujesz prawidłowość danych;
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się temu Odmowa usunięcia;
  - nie potrzebujemy już tych danych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub
  - wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania w zgodnie z Art. 21 RODO;
 • zgodnie z Art. 20 RODO, prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać przesłania do innej osoby odpowiedzialnej;
 • zgodnie z zgodnie z art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Co do zasady możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub siedziby naszej firmy.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, w celu uzyskania informacji , sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych oraz cofnięcia udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o bezpośredni kontakt, korzystając z danych kontaktowych w naszej stopce redakcyjnej.

Inspektor ochrony danych:
Ali Naeini
Brook 7
20457 Hamburg
040326634
[email protected]

********************************************************************
Prawo do sprzeciwu
W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przeważają nad naszymi interesami, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, jak opisano powyżej. Jeżeli przetwarzanie odbywa się w innych celach, prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci tylko wtedy, gdy przemawiają za tym przyczyny wynikające z Twojej szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Ciebie z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w celu tych celów, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Nie dotyczy to przypadków, gdy przetwarzanie jest do bezpośredniego celach marketingowych. Wtedy nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu. ********************************************************************


Nain Trading używa plików cookie, aby zapewnić niezawodne i bezpieczne działanie naszych witryn oraz wyświetlać odpowiednie treści i spersonalizowane oferty.
Jeśli klikniesz „OK”, możemy udostępniać dane zebrane za pomocą plików cookie stronom trzecim (naszym partnerom marketingowym). Jeśli nie chcesz zgadzać się, ograniczamy się do niezbędnych plików cookie. Więcej szczegółów i wszystkie opcje można znaleźć w "Ustawienia". Możesz je dostosować później w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz naszą Polityka prywatności.